Ikon för Rikstermbanken

anslutningsavgift

svensk term: anslutningsavgift
definition:

avgift en nätägare debiterar för att antingen ansluta/återansluta en nätkund till sitt nät eller för att administrera ändring av avtalad kapacitet eller avtalstid

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35