Ikon för Rikstermbanken

anslutnings- och överföringsavtal

svensk term: anslutnings- och överföringsavtal
definition:

avtal mellan nätägare och nätkund

anmärkning:

I det fall även nätkunden utgörs av en nätägare, benämns avtalet nät/nät-avtal.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35