Ikon för Rikstermbanken

anslutning av naturgasledning

svensk term: anslutning av naturgasledning
definition:

fysisk ihopkoppling av kundens gasanläggning med nätägarens gasledning med tillhörande administrativa åtgärder

anmärkning:

Anslutning av en naturgasledning avser också återinkoppling av en befintlig naturgasledning, ändring av den avtalade kapaciteten i anslutningspunkten samt ändring av tidpunkt för överföringen.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35