Ikon för Rikstermbanken

UTILTS

svensk term: UTILTS
definition:

meddelande för rapportering av tidsserier på nätbaserade marknader, t.ex. mätvärden med tillhörande teknisk och administrativ information, priser, prognoser.

engelska termer: Utility Time Series Message
UTILTS
 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35