Ikon för Rikstermbanken

PRODAT-meddelande

svensk term: PRODAT-meddelande
definition:

EDIEL-meddelande som används för att rapportera strukturinformation vid leverantörsbyten och inflyttning

anmärkning:

Sänds mellan nätägare och gasleverantör.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35