Ikon för Rikstermbanken

LNG-anläggning

svensk term: LNG-anläggning
definition:

anläggning för kondenserad naturgas

anmärkning:

LNG = liquified natural gas.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35