Ikon för Rikstermbanken

EDIEL-avtal

svensk term: EDIEL-avtal
förklaring:

Avtal mellan Svenska Kraftnät och aktör som är ansluten till EDIEL eller SGIX.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35