Ikon för Rikstermbanken

EDIEL-ID

svensk term: EDIEL-ID
förklaring:

EDIEL-ID består av fem siffror och används för att adressera ett elektroniskt meddelande och för att tala om vem som är avsändare av meddelandet. En juridisk person kan erhålla ett eget ID genom att teckna EDIEL-avtal med Svenska Kraftnät. Följande aktörer måste ha EDIEL-ID: balansansvariga, gasleverantörer, nätägare och ombud.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35