Ikon för Rikstermbanken

övre värmevärde

svensk term: övre värmevärde
definition:

den värmemängd som utvecklas vid fullständig förbränning av naturgas efter värmning eller kylning till temperaturen 25 °C och under ett tryck om 1,01325 bar a och med förbränningsprodukterna kylda till 25 °C och med det vid förbränningen uppkomna vattnet kondenserat till flytande tillstånd och med förbränningsprodukterna innehållande samma totala mängd vattenånga som naturgas och luft innan förbränningen

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35