Ikon för Rikstermbanken

verkningsgrad

svensk term: verkningsgrad
definition:

förhållande mellan avgiven, nyttig energi i form av t.ex. värme eller el och tillförd energi i form av bränslen.

 
källa: Energigas Sverige: En brygga till ett uthålligt energisystem | 2010, Begrepp, s. 15