Ikon för Rikstermbanken

naturgas

svensk term: naturgas
definition:

brännbar kolväteblandning, som förekommer i jordens inre

anmärkning:

Naturgas består till cirka 90 procent av det enklaste kolvätet, metan, CH₄. Vid rumstemperatur och under atmosfäriskt tryck befinner den sig i gasfas.

 
källa: Energigas Sverige: En brygga till ett uthålligt energisystem | 2010, Begrepp, s. 15