Ikon för Rikstermbanken

kraftvärmeverk

svensk term: kraftvärmeverk
definition:

anläggning som producerar både el och värme

 
källa: Energigas Sverige: En brygga till ett uthålligt energisystem | 2010, Begrepp, s. 15