Ikon för Rikstermbanken

förnybar energi

svensk term: förnybar energi
definition:

energi som nybildas kontinuerligt, till skillnad från lagrade energikällor

anmärkning:

Till de förnybara energikällorna räknas bl.a. strömmande vatten, biobränsle, vind och sol.

 
källa: Energigas Sverige: En brygga till ett uthålligt energisystem | 2010, Begrepp, s. 15