Ikon för Rikstermbanken

biogas

svensk term: biogas
definition:

gas som bildas när t ex hushållsavfall eller avloppsslam bryts ned av mikroorganismer

anmärkning:

Består till 50–70 procent av metan.

 
källa: Energigas Sverige: En brygga till ett uthålligt energisystem | 2010, Begrepp, s. 15