Ikon för Rikstermbanken

värmevärde

svensk term: värmevärde
beteckning/formel: H
definition:

energimängd som frigörs vid förbränning

anmärkning:

Det finns ett undre och ett övre värmevärde

Undre värmevärdet (används i huvudsak i Sverige) anger energin när vattenånga som bildas vid förbränningen finns kvar i gasfas. Vid övre värmevärdet inkluderas energin som frigörs när vattenångan kondenserar.

engelsk term: calorific value
beteckning/formel: H
definition:

energy released during combustion

anmärkning:

Lower and upper calorific values can be defined. The lower calorific value (used mostly in Sweden) gives the energy released when the water vapour generated during combustion is still in the gas phase. The upper calorific value includes the energy released when water vapour condenses.

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18