Ikon för Rikstermbanken

utrötningsgrad

svensk term: utrötningsgrad
förklaring:

Anger i procent hur stor del av det organiska materialet som brutits ned och omsatts till biogas under en viss tid.

engelsk term: degradation efficiency
definition:

percentage of the organic material that is decomposed and converted to biogas during a given time period

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18