Ikon för Rikstermbanken

uppehållstid

svensk term: uppehållstid
definition:

tid som substratet befinner sig i rötkammaren

engelsk term: retention time
definition:

time that a substrate resides in the digester

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18