Ikon för Rikstermbanken

tryckvattendaggpunkt

svensk term: tryckvattendaggpunkt
definition:

temperatur vid ett visst tryck där vattenångan i gasen kondenserar

engelsk term: pressurized water dew point
definition:

temperature at a given pressure at which water vapour in the gas condenses

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18