Ikon för Rikstermbanken

relativ densitet

svensk term: relativ densitet
definition:

gasens densitet dividerat med luftens densitet

engelsk term: relative density
definition:

density of the gas divided by the density of air

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18