Ikon för Rikstermbanken

organisk rötkammarbelastning

svensk term: organisk rötkammarbelastning
definition:

mängd organiskt material som tillförs rötkammaren per dygn

engelsk term: organic loading rate
definition:

amount of organic material added to the digester each day

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18