Ikon för Rikstermbanken

normalkubikmeter

svensk term: normalkubikmeter
beteckning/formel: Nm³
definition:

volym vid normaltillstånd, dvs. 273,15 K (0 °C) och 1,01325 bar (atmosfärstryck)

engelsk term: normal cubic metre
beteckning/formel: Nm3
definition:

volume under normal conditions, i.e. 273,15 K (0 °C) and 1,01325 bar (atmospheric pressure)

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18