Ikon för Rikstermbanken

metantal

svensk term: metantal
förklaring:

Beskriver gasens motstånd till knackning vid användning i förbränningsmotorer. Metan har per definition metantal 100 och koldioxid ökar detta värde.

engelsk term: methane number
förklaring:

Describes the gas resistance of knocking in a combustion engine. By definition, methane has a methane number of 100 while carbon dioxide increases this value.

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18