Ikon för Rikstermbanken

gasutbyte

svensk term: gasutbyte
definition:

mängd biogas i Nm³ som bildas per viktenhet organiskt material

engelsk term: gas yield
definition:

the amount of biogas in Nm³ produced per unit mass of organic material

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18