Ikon för Rikstermbanken

Wobbeindex

svensk term: Wobbeindex
beteckning/formel: W
definition:

värmevärdet genom roten ur den relativa densiteten

anmärkning:

I likhet med värmevärde, finns ett övre och ett undre Wobbeindex.

se även:
engelsk term: Wobbe index
beteckning/formel: W
definition:

calorific value divided by the square root of the relative density

anmärkning:

As with the calorific value, there is an upper and lower Wobbe index.

 
källa: Energigas Sverige: Basdata om biogas 2006 | 2006, Begrepp och enheter, s. 18