Ikon för Rikstermbanken

villakund

svensk term: villakund
definition:

slutkund vilken uteslutande använder naturgas för hushållsändamål

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82