Ikon för Rikstermbanken

värmevärde

svensk term: värmevärde
definition:

det värmevärde som ligger till grund för debitering av gasanvändare, dvs. den värmemängd som utvecklas vid fullständig förbränning av 1 m³ naturgas efter värmning eller kylning till 25 ℃ och under ett tryck om 1,01325 Bar (a) och luftöverskott av samma temperatur och tryck som naturgasen, och med förbränningsprodukterna kylda till 25 ℃ och med det vid förbränningen uppkomna vattnet i gasfas liksom den vattenånga som finns i naturgasen och förbränningsluften före förbränningen

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82