Ikon för Rikstermbanken

uttagspunkt

svensk term: uttagspunkt
definition:

den punkt där en gaskund tar ut naturgas

anmärkning:

För varje uttagspunkt skall det finnas en balansansvarig.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82