Ikon för Rikstermbanken

transmissionsnät

svensk term: transmissionsnät
definition:

naturgasledning eller system av naturgasledningar, som löper från inmatningspunkt till mät- och reglerstation för högtrycksöverföring (80) bar av naturgas

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82