Ikon för Rikstermbanken

take and pay-avtal

svensk term: take and pay-avtal
förklaring:

Avropsavtal, dvs. avtal om köp/försäljning av gas som kan avläsas direkt på gasmätaren (faktisk förbrukning).

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82