Ikon för Rikstermbanken

systembalansansvarig

svensk term: systembalansansvarig
definition:

den organisation som utsetts att ha systembalansansvaret för det svenska naturgassystemet.

anmärkning:

Systembalansansvarig har det övergripande ansvaret för att balansen mellan inmatning och uttag av gas upprätthålls. Detta sker genom att se till att trycket i transmissionsnätet hålls på en sådan nivå att reserver finns för störningar i gasöverföringen. Den systembalansansvarige har givetvis också ansvaret för att trycket inte överstiger tillåten gräns.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82