Ikon för Rikstermbanken

spiskund

svensk term: spiskund
definition:

slutkund som uteslutande använder gas för matlagningsändamål

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82