Ikon för Rikstermbanken

normalkubikmeter

svensk term: normalkubikmeter
förklaring:

En normalkubikmeter avser 1 m³. naturgas med trycket 1,01325 Bar och temperaturen 0 ℃.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82