Ikon för Rikstermbanken

nätkoncession

svensk term: nätkoncession
definition:

särskilt tillstånd från regeringen eller från nätmyndigheten för att bygga eller driva koncessionspliktiga naturgasledningar

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82