Ikon för Rikstermbanken

nätförluster

svensk term: nätförluster
definition:

uppmätt skillnad mellan inmatad och uttagen gas, i huvudsak beroende av mätavvikelser och egenförbrukning

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82