Ikon för Rikstermbanken

nätägare

svensk term: nätägare
definition:

ägare av, såväl koncessionspliktigt som ej koncessionspliktigt nät för anslutning och överföring av gas i det svenska naturgassystemet

anmärkning:

Nätägaren tillhandahåller den fysiska handelsplatsen för gas och ansvarar för att gasen överförs till gasanvändarna. Nätägaren är i många avseenden en central aktör på gasmarknaden. Nätägaren har all originalinformation om gasleveranserna inom sitt nätområde. Det är nätägaren som rapporterar uppmätta energimängder i inmatnings- och uttagspunkter och förser gasleverantörer, balansansvariga liksom den systembalansansvarige med de uppgifter som krävs för att kunna fakturera liksom att planera, reglera och avräkna balansen i naturgassystemet.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82