Ikon för Rikstermbanken

lagerägare

svensk term: lagerägare
förklaring:

Lagerägaren är ägaren av en anläggning som lagrar naturgas åt marknadens aktörer.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82