Ikon för Rikstermbanken

inmatningspunkt

svensk term: inmatningspunkt
definition:

punkt där gas förs in i det svenska naturgassystemet

anmärkning:

För närvarande har Naturgassystemet följande inmatningspunkt: Gastras mätstation i Dragör (internationell inmatningspunkt).

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82