Ikon för Rikstermbanken

horisontellt integrerat naturgasföretag

svensk term: horisontellt integrerat naturgasföretag
definition:

naturgasföretag som bedriver verksamhet inom minst ett av områdena produktion, överföring, distribution, leverans eller lagring av naturgas samt dessutom bedriver verksamhet utan anknytning till gas

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82