Ikon för Rikstermbanken

gasproducent

svensk term: gasproducent
definition:

aktör som producerar gas för överföring i det svenska naturgassystemet

anmärkning:

Produktionen äger rum i en produktionsanläggning vilken kan vara placerad såväl inom som utom Sverige. Gasen matas in i någon av det svenska naturgasnätets inmatningspunkter.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82