Ikon för Rikstermbanken

gasnät

svensk term: gasnät
förklaring:

Ledningssystem som kan omfatta mät och reglerstationer, linjeventilstation, rensdonsstation, lager, LNG-anläggningar och kompressorstationer avsedda att öka överföringskapaciteten i nätet nedströms kompressorstationen.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82