Ikon för Rikstermbanken

gasmäklare

svensk term: gasmäklare
förklaring:

Förmedlar gas mellan två parter (t.ex. gasproducent och gashandelsföretag) via finansiella kontrakt.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82