Ikon för Rikstermbanken

gasleverantör

svensk term: gasleverantör
förklaring:

Gasleverantören köper gas i syfte att sälja denna till gasanvändare. Gasleverantör kan vara balansansvarig.

se även:
 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82