Ikon för Rikstermbanken

gasleverans

svensk term: gasleverans
definition:

försäljning av gas, inbegripet LNG, till gasanvändare

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82