Ikon för Rikstermbanken

gasbörs

svensk term: gasbörs
definition:

kommersiell marknadsplats för gasaffärer

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82