Ikon för Rikstermbanken

gasanvändare

svensk term: gasanvändare
förklaring:

Gasanvändare kan vara allt från en tung industri till en hushållskund En gasanvändare är alltid kund hos såväl en nätägare som en gasleverantör.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82