Ikon för Rikstermbanken

gasanläggning

svensk term: gasanläggning
definition:

anläggning som ägs av en gasanvändare för förbrukning och uttag av gas från gasledning

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82