Ikon för Rikstermbanken

fria gasmarknaden

svensk term: fria gasmarknaden
definition:

del av naturgasmarknaden där handel med gas sker i konkurrens och berörda gasanvändare har möjlighet att fritt välja leverantör

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82