Ikon för Rikstermbanken

distributionsnät

svensk term: distributionsnät
definition:

naturgasledning eller system av naturgasledningar, som löper från MR-station till gasanvändare

anmärkning:

MR står för mät- och registrering.

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82