Ikon för Rikstermbanken

berättigad kund

svensk term: berättigad kund
definition:

gasanvändare som har rätt att välja leverantör

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82