Ikon för Rikstermbanken

balansansvar

svensk term: balansansvar
förklaring:

Balansansvar innebär balansansvarigs affärsmässiga och planeringsmässiga ansvar för att det svenska naturgassystemet tillförs lika mycket energi som tas ut i uttagspunkt eller lagerpunkt

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82